THOMAS LAHR ARBEID FILMER OM
Film Fra Sør 2020

Siden festivalen måtte avvikles digitalt i 2020 ble jeg hyret inn for å lage en instruksjonsvideo for festivalen, som på en enkel og klar måte forklarte hvordan man kunne leie og se film på den digitale visningsplattformen til festivalen.

Idé, klipp og motion graphics

Thomas Lahr

TILBAKE TIL ARBEID

© Imaginarium Creative 2021